Dvanáct plošných binárních básní

Když jsem se v polovině 60. let stal členem neformální skupiny autorů české experimentální poezie, jejímiž vůdčími osobnostmi byli Jiří Kolář a Josef Hiršal, mým příspěvkem k tvůrčí aktivitě této skupiny byla idea binární básně, kterou jsem objevil koncem roku 1965; viz citace 1) a 2).

Když jsem se po delší přestávce k experimentální poezii vrátil, na své dřívější binární básně jsem nenavázal. K nečekanému zvratu došlo na samém počátku roku 2010, kdy jsem si uvědomil, že binární básně lze konstruovat jinak, než jsem je vytvářel dříve. Ty původní binární básně nazývám lineárními, ty současné plošnými.
Každá z dvanácti plošných binárních básní, které zde představuji, se skládá ze dvou základních částí.

Základní část básně má podobu čtvercové matice, jejímiž prvky jsou □ a ■. Na obvodu této matice je nápis; podoba matice je výsledkem zakodování nápisu. V každé z obou základních částí básně je kódování nápisu nezávislé. Takto vystavěné básně lze najít již v mé knížce Obrazy ke čtení 3) nebo v souboru Zdvojené obrazy 4). Podrobnější výklad zakódování nápisů v plošné binární poezii odkazuji na svůj návod 5).

Soubor dvanácti plošných binárních básní, který zde představuji, má dva předchůdce: soubor Sbližování protichůdných vět 6) a stať Sbližování protichůdných vět v plošné binární poezii 7). Jejich společnou ideou bylo pro každou plošnou binární báseň toto: zatím co obsahy obou nápisů v básni jsou protichůdné, obě matice v básni jsou si podobné. V každé z dvanácti představených básní je tato idea vyostřena, jak jen je možné.

Září 2014

12PBB-01

12PBB-02

12PBB-03

12PBB-04

12PBB-05

12PBB-06

12PBB-07

12PBB-08

12PBB-09

12PBB-10

12PBB-11

12PBB-12
Citace.
1. Vrh kostek /česká experimentální poezie/. Editoři: Josef Hiršal a Bohumila Grögerová, TORST, Praha 1993.
2. L. Nebeský: osm binárních básní (1968). Editio nova, šestý svazek, rediguje Jiří Valoch, vydává Pavel Rudolf, Brno 1996.
3. L. Nebeský: Obrazy ke čtení. Nakladatelství dybbuk, Praha 2012.
4. L. Nebeský: Zdvojené obrazy
5. L. Nebeský: O binární poezii druhé generace
6. L. Nebeský: Sbližování protichůdných vět. Kulturně-literární revue Pandora 26 – 27/2013, s. 34 – 40.
7. L. Nebeský: Sbližování vět v plošné binární poezii. Psí víno, červen 2014/PV 68, s. 33 – 39.

 

Comments are closed.