Výběr z lingvistické bibliografie

A. Knihy, skripta, kapitoly v knihách

 • Algebraic Properties of Trees (Postscript P. Novák). AUC Philologica Monographia 25, Univerzita Karlova, Praha 1969.
 • Užití teorie grafů v lingvistice. (Skriptum pro posluchače Filozofické fakulty). Univerzita Karlova, Praha 1975.   
 • Kombinatorické vlastnosti větných struktur. AUC Philologica Monographia 95, Univerzita Karlova, Praha 1988.
 • A Functional Aproach to Syntax in Generative Description of Language. American Elsevier, New York 1969. (s P. Sgallem, A. Goralčíkovou a E. Hajičovou)
 • Graph theory and linguistics. In: R. J. Wilson and L. Beineke (eds.) Aplications of Graph Theory. Academic Press, London – New York – San Francisco 1979, 357-379.  

B. Články a studie v časopisech a sbornících

 • O jedné formalizaci větného rozboru. SaS 23, 1962, 104-107.
 • Vztah formy a funkce v jazyce. SaS 23,1962, 174-189. (s P. Sgallem)
 • O jednom algebraickém modelu jazyka. SaS 24, 1963, 231-237.
 • On a formal grammar. PBML 1, 1964, 24-28.
 • K odnoj modeli analiza predloženija. PBML 2, 1965, 3-10.
 • A syntactic analyser of English. PBML 2, 1965, 22-33 (s J. Jelínkem)
 • Condition replacement of words. PBML 4, 1965, 3-12.
 • Relace a operace v syntaxi. SaS 26, 1965, 218-223. (s P. Sgallem)
 • K pojmu věty smyslupné a věty gramaticky správné. Kybernetika a její využití. Praha 1965, 296-298.
 • K odnoj matematičeskoj modeli fonemy. RRMPA 11, 1966, 453-456.
 • The ξ-grammar. PSML 1, 1966, 147-154.
 • On the notion of relevant features. PBML 6, 1966, 35- 43.
 • K ponjatiju konteksta. PSML 2, 1967, 179-185.     
 • A theorem on partitions and two linguistic applications. PBML 7, 1967, 52-57.
 • Analytický směr v algebraické lingvistice. SaS 28, 1967, 161-167.
 • A note on functors. PBML 13, 1970, 7-8.
 • A second note on functors. PBML 14. 1970, 91-63.
 • The problem of correspondence. PBML 14, 1970. 65-70.
 • Note on the mathematical methaphor. Revue de roumane linguistique 15, 1970, 569-570.
 • Jeden záznam pádových významů předložek. SaS 31, 1970, 223-226 (s D. Konečnou) 
 • A combinatory approach to grammar. PBML 15, 1971, 61-65. 
 • Některé otázky závislostní koncepce syntaxe. SaS 32, 1971, 20-25.
 • On one of the boundaries of the constituent conception of grammar. K 7, 1971, 227- 229. 
 • Some aspects of correspondence in functional generative description. PBML 17, 1972, 57-66 (s J. Panevovou) 
 • A recursive formulation of coordination. PBML 17, 1972, 37- 44.
 • Two functions of context-free grammar. PSML 4, 1972, 171-176. 
 • System of phonems and colored graphs. Phonetica Pragensia 4, 1973, 11-13.
 • O pravdivostních prvcích v gramatice. SaS 34, 1973, 212-214.
 • K vyjadřování obecného záporu v češtině. SaS 35, 1974, 182-185.
 • The artificiality and naturalness of the language of mathematics. Linguistica Generalia 2, 1977, 63-67.
 • Theme, theme support and antitheme. Linguistica Generalia 3, 1981, 131-132.
 • Některé principy konstrukce kartografické sémiotiky. GaKO 27/69, 1981, 240-242. (s M. Martinkem a B. Palkem)
 • O jedné sémioticky orientované analýze mapy. ZGÚ 18, 1981, 168 -174.
 • Matematické vlastnosti větných struktur. SaS 42, 1981, 9-15.
 • On syntactic structures of protosentences. Linguistica Generalia 3, 1981, 226-230.
 • O jazyku mapy. ZGÚ 20, č.1, 1983, 93-101.
 • A note on structural homonymy and word order. PSML 8, 1983, 133-135. 
 • Grafy, tkáně a mapy. ZGÚ 21, 1984, 37-42.
 • Znovu o jazyku matematického textu. SaS 45, 1984, 121-127.
 • O vnějším fungování znaků. SaS, 46, 1985, 269-274.
 • O jednom matematickém přístupu k struktuře textů. BRJaL 26, 1985, 31-35.
 • O dvou vlastnostech neverbálních vyjadřovacích prostředků. BRJaL 27, 1985, 133-137.
 • On projectivity and antiprojectivity. PSML 9, 1986, 119-123. 
 • O dvou formálních zdrojích strukturace vět. SaS 48, 1987, 190-198.  
 • Word-order strucure in “non-configurational” languages. Linguistica Generalia 4, 1985, 69-102. (s  B. Palkem)
 • A note on the structure of word-order. Linguistica Generalia 4, 1985, 103-105.
 • Znaky a prostředí. SaS, 50, 1989, 109-113.
 • Jeden přístup k jazyku mapy. ZGÚ 26, 1989, 49-57.
 • O řeči výkladu a jazyku matematiky. BRJaL 30, 1989, 187-189.
 • Dva aspekty jazyka mapy. GaKO 36, 1990, 222-224. (s B. Palkem)
 • Formální vlastnosti “volného” slovosledu. BRJaL 31, 1990, 73-83.
 • Místo a znak. SaS 54, 1993, 89-95.
 • Voda, která ukazuje směr. AUC. Philol. 1, Slavica Pragensia, 37, 1995, 107-109.
 • Větné faktory a jejich role v analýze věty. SaS 57, 1996, 282-295 (s P. Novákem) 
 • Prostor a jazyk. SaS 59, 1998, 161-167.
 • Nejasné jevy a jejich vyjasnění. SaS 57, 1997, 1-7. 
 • Neviditelné v komunikaci. SaS 60, 1999, 2-5.
 • Větné faktory a jejich podíl na analýze věty II, SaS 63, 2002, 98-110. 
 • Větné faktory a jejich podíl na analýze věty III, SaS 68, 2007, 243-255. (s P. Novákem)  

Zkratky:

BRJaL: Bulletin ruského jazyka a literatury ČPM: Časopis pro pěstování matematiky GaKO: Geodetický a kartografický obzor K: Kybernetika LP: Linguistics – Phonetics PBML: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics PSML: Prague Studies in Mathematical Linguistics RRMPA: Revue roumaine mathématique pures et appliques SaS: Slovo a slovesnost ZGÚ: Zprávy Geografického ústavu ČSAV

 

Comments are closed.