Ladislav Nebeský (1937-2021) patří mezi české autory experimentální poezie. V 60. letech byl L. N. jedním z autorů sdružených kolem Jiřího Koláře a Josefa Hiršala. Jakýmsi památníkem na tuto dobu je antologie Vrh kostek s podtitulem česká experimentální poezie. Tato kniha, jehož editory byli Josef Hiršal a Bohumila Grögerová, se dotvářela i na seminářích, na které autoři básní – mezi nimi také L. N. – docházeli do bytu manželů Kolářových. Antologie byla dokončena v létě r. 1967, ale vyšla až v r. 1993 v nakladatelství TORST.
V polovině 90. let se L. N. k experimentální poezii po dlouhé odmlce vrátil. V té době ho nejvíce zajímalo „čtení nenapsaného“. Tohoto tématu se týkala i jeho výstava ve zlínské minigalerii 6.15 v létě 2005. L. N. své básně publikoval také v kulturně-literární revue Pandora a v literárním almanachu on-line Wagon. Pražské nakladatelství dybbuk mu vydalo pět knížek jeho experimentální poezie: Bílá místa (2006), Za hranice stránek (2008), Vrstvy (2010), Obrazce slov (2011) a Obrazy ke čtení (2012).
Na podzim roku 1965, asi rok a čtvrt poté, co se začal experimentální poezii věnovat, objevil L. N. ideu binární básně. Od té doby až do začátku 70. let bylo vytváření binárních básní hlavní složkou jeho literární aktivity.
V jeho knížce Vrstvy, v níž se pokusil představit své starší básně spolu s novějšími, charakterizoval binární básně let šedesátých jako maškarády slov. Poslední, čtvrtá kapitola této knížky vznikla zcela neplánovaně: obsahovala patnáct binárních básně nového druhu; byly to plošné binární básně, které L. N. začal psát na počátku roku 2010.
Plošným binárním básním jsou věnovány knížky Obrazce slov a Obrazy ke čtení. Zatímco první z nich je široce rozkročena, druhá si z možných cest, které z Obrazů slov vycházejí, vybírá jedinou. Binární básně z Obrazů ke čtení a další básně na ně navazující L. N. někdy nazývá binární básně druhé generace. Tyto básně už nejsou zakódováním izolovaných slov, ale (binárním) zakódováním vět. Snad by se binární básně druhé generace mohly charakterizovat jako maškarády vět.

A. On-line zde

Zdvojené obrazy
O  binární poezii druhé generace
Krok za krokem
Dvanáct plošných binárních básní
Pět obrazů

B. Samostatné tisky a knihy:

White True Black  (Probable Latitude 76 15 E, London, začátek 70. let)
Triangles; a play in the three acts with prologue and epilogue (Gemma Three, Welling, Kent, Great Britain, začátek 70. let)
Osm binárních básní (Editio Nova, Brno 1996)
Bílá místa (dybbuk, Praha 2006)
Za hranice stránek (dybbuk, Praha 2008)
Vrstvy (dybbuk, Praha 2010)
Obrazce slov (dybbuk, Praha 2011)
Obrazy ke čtení (dybbuk, Praha 2012)

C. Z dalších publikací:

Účast na sborníku Vrh kostek; česká experimentální poezie. Ed. J. Hiršal a B. Grogerová (Torst, Praha 1993)
V 60. letech autor publikoval mj. V časopisech Sešity pro mladou literaturu, v Sešity pro literaturu a diskusi a Dialog. V r. 2004 a později publikoval v časopisech Prostor Zlín, Pandora a Souvislosti

D. Články, které se vztahují k experimentální poezii:

Prázdné místo. Česká literatura 45, 1997, str. 57 – 63
Neviditelné znaky. Česká literatura 46, 1998, str. 65 – 72
Číst neviditelné. Česká literatura 48, 2000, str. 70-74
Dvě poznámky o binárních básních. Česká literatura 48, 2000, str. 431-436
Vzpomínky na léta šedesátá, Pandora 24-25, 2012, str. 24-36

E. Samostatná výstava:

Bílá místa. Minigalerie 6.15, Filmová 174, 761 79 Zlín (20.7.2005 – 30.9. 2005)

F. Účast na výstavách:

Pro Ladislava Nováka. Malovaný dům, Třebíč 2000.
Klub konkrétistů. Dům umění, Opava 2001.
Klub konkrétistů (pražská sekce). Univerzitní galerie, Olomouc 2001.
Klub konkrétistů – Brno. Muzeum města Brna 2001 – 2002.
Básnivá koláž. Galerie Smečky, Praha 2008.
U dUbU tU bUdU. Školská 28: Komunikační prostor. Praha 2010 – 2011.

G. O autorovi:

Robert Ibrahim: Experimentální poezie Ladislava Nebeského. Edice TVARy, …

 

Comments are closed.