Krok za krokem

Báseň Krok za krokem má sedm stránek; jsou číslovány od nuly. Na kterékoli ze stránek 1 – 5 se objevuje stejný nápis. Každé jeho písmeno je zakódováno řetězem čtvercových prvků. Prvky, zpočátku černé, se na stránkách básně proměňují v bílé; prvek, který zbělel, už bílým zůstane.
Popis zvoleného způsobu kódování písmen je jednoduchý a lze ho najít v kterémkoli z těchto tří zdrojů: v úvodu k textu O binární poezii druhé generace, v úvodu k cyklu Zdvojené obrazy a v prologu mé knížky Obrazy ke čtení (dybbuk, 2012).

Leden 2013

L.N.

krok-za-krokem-0

krok-za-krokem-1

krok-za-krokem-2

krok-za-krokem-3

krok-za-krokem-4

krok-za-krokem-5

krok-za-krokem-6

 

Comments are closed.